Tag: Counter Weight

ตะกั่วถ่วงน้ำหนัก

ตะกั่วถ่วงน้ำหนัก

   ตะกั่วเป็นแร่ที่มีความถ่วงจำเพาะเป็นเอกลักษณ์ เป็นโลหะที่มีความหนาแน่นสูง และมีความถ่วงจำเพาะต่ำ  โดยทีจะเห็นได้ว่าวัตถุที่มีขนาดเท่ากัน ตะกั่วจะมีน้ำหนักมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นแร่เหล็ก หรือ แร่อื่นๆ  มักใช้งานถ่วงน้ำหนัก ในหลากหลายอุตสาหกรรม...

READ MOREREAD MORE