ตะกั่วตีตรา, ตะกั่วซีล

ตะกั่วตีตรา, ตะกั่วซีล Previous item ตะกั่วแผ่นกันรังสี Next item ลวดร้อยตะกั่ว, ลวดซีล

ตะกั่วตีตรา, ตะกั่วซีล

ตะกั่วซีล  มีขนาดตั้งแต่ 10 มม.-12มม. เป็นขนาดที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับงานซีลถังน้ำมันถังแก๊สปั๊มน้ำมันประตูโรงงานซีลผ้าใบรถบรรทุกและงาน Security ต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานรัฐและเอชน

มักใช้คู่กับ ลวดซีล 

 

 

เบอร์

ขนาด

จำนวนต่อ ก.ก.

บรรจุ

1

เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ซ.ม.

ประมาณ 250 เม็ด

ถุงละ 10 ก.ก.

2

เส้นผ่านศูนย์กลาง 11 ซ.ม.

ประมาณ 280 เม็ด

ถุงละ 25 ก.ก.

3

เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซ.ม.

ประมาณ 300 เม็ด

 ถุงละ 25 ก.ก.