ตะกั่วแผ่นกันรังสี

ตะกั่วแผ่นกันรังสี Next item ตะกั่วตีตรา, ตะกั่วซีล

ตะกั่วแผ่นกันรังสี

ตะกั่วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งในปัจจุบันมักจะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และการทำฉนวนป้องกันต่างๆ เช่น

  • X-ray and Radiation protection

ตะกั่วแผ่น ถูกใช้เป็นเครื่องมือที่เปรียบเสมือนเกาะป้องกันสำหรับป้องกันการสัมผัสโดยตรงและปกป้องรั่วไหลของรังสีโดยขนาดความหนาที่ต้องใช้ขึ้นอยู่ความแรงของรังสีนั้น มักใช้ในงานสร้างห้องเอ็กเรย์ของโรงพยาบาล คลินิกทันตกรรม ห้อง CT scan ห้อง MRI

  • Insulted wall, roof and shielding Construction

โครงสร้างเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนการกั้นแสงกั้นเสียงกั้นความชื้นและกันน้ำ กันความร้อน กั้นความเย็นเป็นการใช้ที่แพร่หลายมากในยุโรปและอเมริกา อายุการใช้งานยาวนานหลายสิบปี ผิดกับวัตถุดิบอื่น ๆ

ขนาดแผ่นมาตรฐาน

ความหนา (ม.ม.)

ความกว้าง (ม.ม.)

ความยาว (ม.ม.)

พื้นที่ต่อแผ่น (ตร.ม.)

น้ำหนักต่อแผ่น (ก.ก.)

0.5

36

500

1.8

13

1.0

36

300

1.08

13

1.5

36

200

0.72

13

2.0

36

150

0.54

13

3.0

36

130

0.36

13

5

36

65

0.24

14

10

36

40

0.14

17

ขนาดใหญ่พิเศษ

ความหนา (ม.ม.)

ความกว้าง (ม.ม.)

ความยาว (ม.ม.)

พื้นที่ต่อแผ่น (ตร.ม.)

น้ำหนักต่อแผ่น (ก.ก.)

0.6

100

200

2

15

1.0

100

200

2

23

2.0

100

200

2

46

  • Other purposes ขี้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ของแต่ละอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะถ่วงท้องเรือ ถ่วงใบพัด