ตะกั่วอ่อนท้องปลิง ,ตะกั่วก้อน

ตะกั่วอ่อนท้องปลิง ,ตะกั่วก้อน Previous item ตะกั่วตกปลา Next item ตะกั่วบัดกรี

ตะกั่วอ่อนท้องปลิง ,ตะกั่วก้อน

ตะกั่วก้อน และตะกั่วท้องปลิง

ตะกั่วมักถูกใช้ในการขึ้นรูปตะกั่วในหลากหลายวัตถุประสงค์ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นงานทำอุปกรณ์ถ่วงน้ำหนักชิ้นเล็กๆอย่างการถ่วงน้ำหนักอุปกรณ์ตู้ปลา การหล่อพระเครื่อง เป็นต้น