ตะกั่วถ่วงน้ำหนัก

ตะกั่วถ่วงน้ำหนัก Previous item กระจกกันรังสี X-ray Next item ตะกั่วเม็ด

ตะกั่วถ่วงน้ำหนัก

   ตะกั่วเป็นแร่ที่มีความถ่วงจำเพาะเป็นเอกลักษณ์ เป็นโลหะที่มีความหนาแน่นสูง และมีความถ่วงจำเพาะต่ำ  โดยทีจะเห็นได้ว่าวัตถุที่มีขนาดเท่ากัน ตะกั่วจะมีน้ำหนักมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นแร่เหล็ก หรือ แร่อื่นๆ  มักใช้งานถ่วงน้ำหนัก ในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะใช้เป็นตัว Calibrate ตาชั่ง ใช้ถ่วงน้ำหนัก Lift โดยสาร ใช้ถ่วงดำน้ำ ใช้ผสมทำสมอเรือ  เป็นต้น   ทางบริษัท ฯ สามารถผลิตตะกั่วหลากหลายรูปขึ้นอยู่กับความต้องการ และปริมาณของจำนวนสั่งซื้อcounter_w2

งานสั่งผลิตอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม*