พลวง

พลวง

พลวงเป็นโลหาชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมใหม่ ๆ นอกเหนือจากที่เป็นโลหะยุทธปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่ง ประโยชน์ของแร่พลวงเงิน และพลวงทอง คือเป็นสินแร่พลวงที่สำคัญเพื่อถลุงเอาโลหะพลวงไปใช้ในการทำโลหะผสม เพื่อผสมกับตะกั่วทำแผ่นกริดแบตเตอรี่ ผสมกับโลหะอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแข็ง