กระจกกันรังสี X-ray

กระจกกันรังสี X-ray Previous item ... Next item ตะกั่วถ่วงน้ำหนัก

กระจกกันรังสี X-ray

กระจกป้องกันรังสี X-ray สามารถป้องกันรังสีได้เทียบเท่ากับตะกั่วขนาด 2.0 มม. มักใช้ในห้อง X-ray ห้อง CT SCAN ตามคลีนิคทันตกรรม โรงพยาบาล และอื่นๆ  โดยที่กระจกกันรังสีของบริษัท

ได้รับการรับรองจากสำนักรังสี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าสามารป้องกันรังสีตามที่ทางกรมกำหนด ซึ่งกระจกมีขนาดดังนี้ ซึ่งหากต้องการขนาดอื่นๆ สามารถสอบถามได้

ลำดับที่

ขนาดของกระจก (ซม.)

 ความหนา (มม.)

ราคา   (บาท)

1

20 x20

9 มม.

 2

30 x30

9 มม.

3

40 x40

9 มม.

4

50 x 50

9 มม.

5

60 x 60

9 มม.

6

60 x 120

9 มม.

7

80 x 100

9 มม.

8

100 x 100

9 มม.

9

100  x200

9 มม.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *